Kriz zamanlarında iyi kurumsal yönetim planlaması

Kriz yönetiminde müdahale süresi kritik öneme sahiptir. Şirket için güçlü bir itibar oluşturmak yıllar alır, ancak onu ortadan kaldırmak sadece saatler sürer. Azaltma çabalarına rağmen, şirketler her an çevresel, insan kaynaklı veya teknolojiyle ilgili tehditlerle karşı karşıya kalabilir.

Etkili bir müdahale ne kadar erken başlatılabilirse, olayı büyütme, tesisi, çalışanları, çevreyi ve şirketin genel itibarını olumsuz etkileme şansı o kadar az olur.

Kriz zamanlarında kurumsal yönetim

Kurumsal krizler, küçük bir sosyal medya arızasından kitlesel zayiat vakalarına kadar çeşitli biçimlerde gelir. Kriz çözümü, medya iletişimi ve eyleme geçirilebilir prosedürler gerektirir.

Şirketlerin hızlı çalışabilmeleri için esnek ancak önceden belirlenmiş yanıtlar ve prosedürler içeren bir kriz yönetim planı hazırlamaları gerekiyor. Proaktif kriz temasları ve müdahaleleri, durumun doğasına, bulunduğu yere ve meydana gelme zamanına bağlı olarak değişir.

Koşullar ne olursa olsun, her kriz şirketin kısa ve uzun vadeli itibarını, günlük faaliyetlerini ve finansal performansını olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Düzgün uygulanan bir kriz yönetimi planı şunlara yol açabilir:

 • Krizi çözmek
 • İş her zamanki gibi devam ediyor
 • Korunmuş veya geliştirilmiş kurumsal itibar
 • Ekonomik sürdürülebilirlik

Bu nedenle, kriz fiilen ortaya çıkmadan önce kriz yönetimi, müdahale önlemleri ve iletişim stratejileri için temel bir çerçevenin geliştirilmesi önemlidir.

Kriz zamanlarında kurumsal yönetim

En başarılı yanıtlar, yanıt rolleri ve sorumluluklarına ilişkin işbirlikçi bir anlayışla hazırlanmış bir stratejiden üretilir. Her kriz benzersiz olduğundan ve değişen derecelerde etkiye sahip olduğundan, her kriz aşağıdakilere dayalı olarak ayrı ayrı değerlendirilmeli ve çözülmelidir:

Çalışanlar ve şirket üzerindeki potansiyel etki.

Olayın sonucuyla ilgilenen paydaşlar.

 • Şirketin durum üzerindeki kontrol düzeyi.

Krizin karmaşıklığı ve gerekli uzmanlar.

Aşağıdaki kriz yönetimi seviyeleri, gereken etki ve müdahalenin (yanıtların) derecesini belirlemek için bir kılavuz görevi görebilir.

Krizin ilk seviyesi:

Can, mal veya çevre için minimum tehdit:

 • Temel ilk yardım dışında herhangi bir tıbbi tedavi yoktur.
 • Halk için tehlike yok
 • Doğrudan çalışma alanıyla sınırlı, saha düzeyinde bir olay.
 • Şirketin tesisleri veya ekipmanı için mülke minimum tahmini hasar
 • Medya/gerçek veya potansiyel kamu yararı yok
 • Şirketin günlük operasyonları üzerinde minimum etki

Krizde 2. Seviye:

 • Şirketin mülküne sınırlı hasar, ancak küçük bir site dışına taşınma olasılığı var
 • Özel tıbbi tedavi gerektiren bir çalışanın, yüklenicinin veya üçüncü şahsın yaralanması veya hastalığı
 • Sınırlı gaz salınımı veya düzenleyici raporlar gerektiren basit kimyasal/ciddi dökülme
 • Para cezaları, cezalar veya onarımlar nedeniyle ortalama tahmini mal kaybı veya mali hasar
 • Personelin uygun devlet kurumlarıyla bildirimi veya etkileşimi
 • Şirket veya kamu için potansiyel bir tehdit oluşturan bir güvenlik tehdidi
 • Şirketin itibarı üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olabilecek bir çevre, sağlık veya güvenlik sorunu
 • Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek bir olay

Krizde 3. Seviye:

 • Can ve/veya mal ve/veya çevre için ciddi bir risk oluşturan büyük bir olay
 • Bir kamu üyesinin herhangi bir ölümü, yaralanması veya hastalığı
 • Bir şirket çalışanının veya yüklenicisinin herhangi bir ölümü, yaralanması veya hastalığı
 • Yerel yönetim kaynakları için destek olmadan olay hafifletilemez
 • Yangın, boru hattının yırtılması veya şirketin tesislerini içeren patlama
 • Tesis dışına bulaşabilecek kimyasal/tehlikeli bir maddenin dökülmesi
 • Operasyonların büyük ölçüde kesintiye uğramasına veya kapanmasına neden olan bir olay
 • Planlanmış müşteri teslimatlarını önemli ölçüde kesintiye uğratır
 • Büyük mülk veya mali kayıp

Kriz zamanlarında kurumsal yönetim

Belirli koşullar kriz müdahale stratejisini belirleyecek olsa da, temel iletişim genellikle sabit kalır. Kriz çağrısında bulunulursa, önceden tanımlanmış kriz yönetimi ekibi bir medya stratejisi, kamuya açık veriler ve önemli mesajlar geliştirmekten ve ayrıca önceden onaylanmış mesajları medyaya iletmek için bir veya daha fazla sözcüye bilgi vermekten sorumlu olacaktır. Mesajların tutarlılığını ve bilgilerin erişilebilirliğini sağlamak için medyaya/halkla ilişkilere belirli bir kişi veya kişiler atanmalıdır.

Whatsapp API Bağlantı Oluşturucu

Müşteriyi elde tutma sürecinizi otomatikleştirmeye yönelik bir kılavuz